Rekrutteringsprosess

Rekrutteringsprosess

Feilansettelser kan koste dyrt. Med Businesspeople minimerer du risikoen for å ansette feil person.   Rekruttering Rekruttering er prosessen rundt anskaffelse av ny arbeidskraft til bedriften. Det er vanlig å outsource denne prosessen til et eksternt...
Rekrutteringsselskap

Rekrutteringsselskap

Et rekrutteringsselskap kan fungere som en profesjonell partner, støtte og rådgiver i en rekrutteringsprosess som ellers kan være ressurskrevende.  Dette vet vi i Businesspeople alt om – vi har lang erfaring med bemanning og rekruttering til alle stillingsnivåer...
Rekrutteringsselskap

Rekruttering Oslo

Ved å bruke en rekrutteringspartner vil du kunne spare mye tid og penger, og du vil få en ekspert med deg i prosessen. Vi kan gjennomfører ulike personlighets- og evnetester av aktuelle kandidater og besøker alltid våre kunder i forkant, slik at vi kan forstå bedre...
Rekrutteringsbyrå Oslo

Rekrutteringsbyrå Oslo

Skal en ansatt slutte, og du har derfor behov for noen som kan utfylle stillingen? Eller har bedriften vokst raskere enn forventet, og du derfor ser behovet for flere ansatte? Uansett grunn kan en søknadsprosess være ressurskrevende for mange bedrifter, og ofte ser en...
Rekruttering

Rekruttering

Å søke profesjonell hjelp i søken etter nye medarbeidere kan være ressursbesparende, og kan for de fleste være svært lønnsomt i lengden.  Rekruttering kan også være løsningen for deg som søker etter en midlertidig ansatt til å fylle ut et vikariat, eller en stilling...
Lederrekruttering

Lederrekruttering

Å rekruttere en ny leder kan være svært krevende, og kanskje noe av det viktigste en bedrift gjør. En leder skal lede bedriften eller sin avdeling i riktig retning, og rekrutteringsprosessen krever derfor grundig research for å finne aktuelle nøkkelpersoner. Slik kan...