Endring, endringsvilje og endringsledelse er begreper som blir mye brukt i dagens dynamiske samfunn. For å lykkes trenger bedrifter ansatte som er endringsvillige, sies det ofte. Så hva skal man se etter hos ansatte og i ansettelsesprosesser for å sikre at man lykkes?

Evne og vilje til å lære er definert som viljen og egenskapen til å lære av erfaringer, og å bruke disse erfaringene til å prestere godt i nye situasjoner. For å oppnå suksess i en dynamisk verden er det viktig å kunne slippe gammel adferd og tilpasse seg nuet. Det er vist at evne og vilje til å lære av erfaringer er essensielt for å skape suksess over lengre tid.

«Endring er den nye hverdagen, og skal man lykkes må man etablere organisasjoner som klarer å ligge i forkant av endringene. Det betyr at ledere i større grad må tørre å gå ut av sine etablerte komfortsoner» – Hege Skryseth, toppleder i Kongsberg digital/topplederundersøkelsen 2018.

En god leder er endringsvillig

Den samme egenskapen skal også være positivt relatert til lederegenskaper og suksess som leder. Bedrifter bør se etter en persons evne og vilje til å lære når de skal utnevne en ny leder. Ens evne til å prestere i og håndtere nye situasjoner kan være like viktig som tidligere prestasjoner. En leder må kunne variere sin beslutningstaking for å tilpasse seg nye situasjoner og et marked i endring. Personer med høy evne og vilje til å lære presterer selv når de er i en situasjon der de ikke vet hva de skal gjøre og i situasjoner de er i for første gang.

«Det handler om 20 prosent teknologi og 80 prosent organisasjonsendring» –Topplederundersøkelsen 2018.

Høy evne og vilje til å lære kjennetegnes gjennom flere aspekter:

Menneskelig aspekt: kjenner seg selv, lærer av egne erfaringer, behandler andre riktig, er rolig og spenstig under endringer.

Resultat aspekt: oppnår resultater under tøffe omstendigheter, inspirerer andre til å prestere over normalen, utøver en adferd som bygger selvtillit hos andre.

Mentalt aspekt: ser problemer fra nye vinkler og er komfortabel med kompleksitet, tvetydighet, er god på å forklare sin tankegang til andre.

Endrings aspekt: nysgjerrig, har en lidenskap for idéer, liker å eksperimentere, liker å delta i ferdighetsbyggende aktiviteter.