Vikarinfo

Har du spørsmål om timeregistrering eller personalhåndboken?

Logg deg inn på din profil. Det er ikke mulig å sende timelisten med avvik. Avvik korrigeres ved å endre på antall timer under ordinærtid eller overtid. Husk at overtid først beregnes etter full arbeidsuke på 37,5 timer.