Skrevet av: Katrine Thoresen, Mental trener og Researcher i rekrutteringsbyrå

Et jobbintervju kan være både spennende og utfordrende. Er jobben ekstra spennende, kan du fort også bli litt ekstra nervøs og stresset. Blir du stresset og tenker at oppgavene for stillingen eller spørsmålene i intervjuet er noe man ikke vil takle, faller også selvtilliten. Her vil vi gi deg noen tips til hvordan mestre stress og hvordan beholde konsentrasjonen og selvtilliten i et jobbintervju.

Hva stresser deg?

Først må du finne ut av hva som stresser deg. Er det situasjonen, oppgaven, eller deg selv? Analyser hvilke symptomer du opplever når du er stresset eller nervøs, og i hvilke situasjoner dette oppstår. Når du har funnet ut hva som stresser deg, kan du legge strategier for å hindre at du blir påvirket negativt i intervjusammenheng. Dersom du ikke klarer å takle stress, vil prestasjonen i intervjuet bli dårligere enn ditt egentlige utgangspunkt. Både konsentrasjonen og selvtilliten kan også falle i samme slengen.

Konsentrer deg

Konsentrasjon er evnen til å fokusere på relevante oppgaver og konsentrere seg om oppgaven over lengre tid, uten at ytre eller indre forstyrrelser påvirker i negativ retning. Ytre forstyrrelser kan for eksempel være bråk, mens indre forstyrrelser kan være negativ indre dialog, altså det du sier til deg selv. Det som er viktig er å styre konsentrasjonen din mot det som er viktig for å mestre oppgaven, altså hva har du forberedt deg på å fremstille i intervjuet, og hva spør personen på andre siden av bordet om som du skal svare på.

Les også: 7 intervjuspørsmål du bør være forberedt på

Styrk din egen selvtillit

Selvtillit er ikke selvfølelse (altså å akseptere seg selv slik man er), men troen på evnene dine til å prestere. Du kan styre selvtilliten din ved å velge hvilken stemme i hodet ditt du vil lytte til under forberedelsene du gjør i forkant av intervjuet. Positiv indre dialog bygger selvtillit. Presterer du under det du kan fordi du ikke var tilstede, er selvtilliten lav. Har du prestert ditt beste, er selvtilliten høy.

Tenk også gjennom eventuelle utfordringer og bestem deg for hvordan du skal takle de på forhånd. Tar du kontroll over prestasjonene dine, tar du automatisk kontroll over selvtilliten din.

Husk at det er en grunn for at nettopp DU ble innkalt til intervju! Det er fordi du har presentert deg selv og din kompetanse og erfaring på en god måte, og den potensielle nye arbeidsgiveren synes nettopp du er interessant. Forbered deg godt, og lykke til!