I EN GOD PRESTASJONSKULTUR SPILLER VI HVERANDRE GODE, OG ALLE HAR SINE OPPGAVER

Du har kanskje hørt mange snakke om kultur på arbeidsplassen og kultur i teamet. Likevel er det ikke alltid så lett å vite hva man skal fokusere på, eller hvordan man skal gå frem for å skape en kultur i sitt team. Under følger noen tips til hvordan en leder kan skape god prestasjonskultur i sitt team.

Samspill. Alle må ha en stor grad av romslighet og respekt for hverandre og være opptatt av kompetansedeling og samspill i teamet. Vi skal spille hverandre gode, og fordele ansvarsområdene slik at alle har egne oppgaver. At det er samspill i teamet er hele gruppens ansvar, og det må lederen kommunisere til sine medarbeidere.

Samstemthet. Med samstemthet menes at man har en lederadferd som stimulerer til gjensidig meningsutveksling, nødvendig enighet og gode tilbakemeldinger. Det er leder sitt ansvar at det er samstemthet i gruppen.

Sterkt fokus. Hele teamet skal først og fremst ha fokus på arbeidet og oppgavene, deretter på selve målet. Dette kommer frem i en plan over hva som skal gjøres.