Kombinasjonen skole og jobb kan bety mindre tid til studiene, men er dette egentlig en ulempe? En deltidsjobb gir både kunnskap og erfaring, og det å bygge CV underveis i studiene er helt klart en fordel når man senere skal søke sin første fulltidsjobb. Martin Dunseth studerer Strategic Marketing Management (MSc) ved Handelshøyskolen BI, og har en relevant deltidsjobb.


Det å jobbe ved siden av studiene gir en bedre økonomisk trygghet, uten tvil. I tillegg er det også med på å gi god erfaring som kan bidra til at man står sterkere i kampen om å sikre seg en attraktiv stilling ved endt studie.

-Martin Dunseth


Martin er imidlertid klar på at dette ikke må påvirke studiene negativt og han har funnet en god balanse som fungerer for han. Det må være nok tid til å oppnå de resultatene man ønsker på mastergraden, men for å sikre seg drømmejobben etter endt studie, vil erfaring fra kontor kunne være gull verdt.

Vi som jobber med rekruttering ser at dette ofte er utslagsgivende for arbeidsgivere når man vurderer ferdigutdannede studenter. De som kan vise til jobbrelevante aktiviteter ved siden av studier blir ofte foretrukket fremfor de som ikke har jobberfaring å vise til på CV-en. Ofte ser vi at erfaring fra kontor blir mer vektlagt enn annen erfaring. Vi er derfor svært opptatt av at studentene også tenker nøye igjennom hvordan de best kan bygge en attraktiv CV gjennom studietiden.

Øk sjansen for å kapre drømmejobben

Vårt råd til studenter er som følger; skaff deg en deltidsjobb, og gjerne på kontor. Selv om arbeidsoppgavene nødvendigvis ikke er så relevant i forhold til det studiet man tar, vil det å være en del av miljøet i bedriften kunne gi verdifull erfaring. Vi har mange eksempler på at en deltidsjobb i resepsjonen har åpnet dørene til andre mer relevante oppgaver etter hvert som man blir kjent i organisasjonen. Valg av studie setter kursen for hvilken bransje du kommer til å arbeide i og rundt. Start derfor tidlig med å bygge CV og nettverk. Gode referanser kan bidra til at du stiller sterkere når du skal søke fulltidsstillinger som nyutdannet.

Planlegging og gode rutiner er helt nødvendig

Spørsmålet er hvordan man skal kombinere og balansere jobb med studier for å lykkes på best mulig måte. Martin forteller at nøye planlegging og rutiner i hverdagen gjør at han håndterer begge deler.


Hovedfokuset bør være på studiene, men man må være 100% tilstede når man er på jobb. Jeg planlegger uken nøye for å disponere tiden riktig. Med struktur og riktig innstilling klarer man å balansere hverdagen.

– Martin Dunseth


Vi støtter Martin i hans råd til medstudenter; jobb deltid og bygg CV mens du studerer!