Norske arbeidsgivere har et stort forbedringspotensial når det gjelder å integrere nyansatte på arbeidsplassen. Kun 31% av norske arbeidstakere sier de har blitt møtt med et godt introduksjonsprogram da de startet i ny jobb. Både Sverige (45%) og Danmark (39%) gjør dette bedre enn oss. Sjansen for at en ansatt blir i virksomheten over en lengre tidsperiode øker betraktelig om et introduksjonsprogram blir iverksatt ved oppstart. Så hvorfor fokuserer vi ikke mer på dette?

INTRODUSERE, INVOLVERE OG INTEGRERE

Det hele handler om å introdusere, involvere og integrere. Med en god start og jevn oppfølging får du en tilfreds og velfungerende ansatt med en god forståelse for målsetninger og verdier man styrer etter i bedriften, og kanskje like viktig; høyere arbeidsglede og lavere turnoverintensjon.

 

Les også: Er du klar for morgendagens unge ledere? 

STØRRE SANNSYNLIGHET FOR LANGVARIG ARBEIDSFORHOLD

Undersøkelser viser at det er nærmere 70 % større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et organisert introduksjonsprogram blir værende i virksomheten, enn en ansatt som ikke deltok i et slikt program. Tenker du, som oss, at det er verdt å bruke tid på å etablere en prosess rundt nyansettelser? Potensialet er stort, og prosessen trenger ikke være avansert.

Av: Christina Waale Salomaa

Christina er seniorrådgiver i Vikarpartner og
Businesspeople. Hun er opptatt av å finne langvarige løsninger, både for kandidat og kunde.