Vi lever i en verden i rask endring og omveltning. Nye tanker og ideer sprer seg raskere og kraftigere enn vi noen gang har opplevd. Den yngre generasjonen setter nå sitt sterke preg på dagsorden enten det gjelder å ta i bruk ny teknologi, nye og radikale løsninger for hvordan vi skal løse dagens utfordringer og ikke minst, hvordan klimautfordringene har blitt altoverskyggende.

Denne generasjonen blir mer enn tidligere lyttet til og er i økende grad drivende for samfunns- og næringsutvikling i de fleste vestlige land. Dette har også medført at yngre arbeidstagere i dag kommer mye tidligere i ledende posisjoner enn hva vi tidligere har vært vant med.

 

Les også: Dette må du vite når du skal rekruttere i 2020

 

FREMTIDEN VIL BLI ANNERLEDES!
Dagens noe mer tradisjonelle ledere opplevde nok at deres ungdommelige iver, tanker og ideer ble både mildnet og slipt innen de kom i sin første lederrolle. Fremtiden vil bli annerledes! Fremover kommer vi til å måtte forholde oss til langt flere yngre ledere med langt mer radikale løsninger enn hva de foregående generasjoner av ledere la for dagen. Dette kommer til å påvirke hverdagen til oss alle. De bedrifter som imidlertid ikke slipper til den yngre generasjonen, risikerer fort å kunne bli akterutseilt om man ikke lar seg påvirke av endringene som nå skjer.

 

VÆR FORBEREDT PÅ ENDRING
Dagens yngre generasjon lever i tråd med sine idealer og de ser ut til å få med stadig flere av den noe eldre generasjonen. Hvem hadde noen gang trodd at en 16 år gammel jente skulle sette dagsorden i FN! Samfunnsutviklingen går i et rasende tempo og den som ikke henger med er fort ute. En del av dette bildet er unge ledere med stor gjennomslagskraft. Dette vil endre mange arbeidsplasser de nærmeste årene. Hvordan vil din bedrift endres i takt med dette? Og hvordan vil din arbeidsplass se ut om få år? Svarene vil være mange og høyst differensierte. Men en ting er sikkert – morgendagen blir garantert svært annerledes for oss alle.     

 

Av: Marianne Aas Lunde

Marianne er digital markedsansvarlig i Vikarpartner og Businesspeople. Hun interesserer seg for hvordan digitaliseringen har påvirket rekrutteringsbransjen og hvordan de unge påvirker arbeidsplassen med sine digitale vaner.