Rekrutteringsprosess
En vellykket rekrutteringsprosess handler om å finne gode matcher mellom kandidater og bedrifter, både når det gjelder faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Feilansettelser kan koste dyrt. Med Businesspeople minimerer du risikoen for å ansette feil person.  

Rekruttering

Rekruttering er prosessen rundt anskaffelse av ny arbeidskraft til bedriften. Det er vanlig å outsource denne prosessen til et eksternt rekrutteringsbyrå, spesielt når nøkkelstillinger i bedriften skal besettes. 

Årsaken er at det både er tid- og ressurskrevende å finne de riktige kandidatene. Ved å effektivisere rekrutteringsprosessen og i tillegg ansette rett kandidat, vil bedriften spare mye på sikt. 

Les mer om: Rekrutteringsbyrå

Businesspeople Rekruttering

Businesspeople har lang erfaring med bemanning og rekruttering til ulike fagområder og stillingsnivåer. Vi rekrutterer kandidater til topp- og mellomlederstillinger, spesialistområder og til nøkkelposisjoner. 

Businesspeople er selskapet som verdsetter personlig service og rådgivning, både i kontakt med kunde og kandidat. Våre kjerneverdier følger oss i alt vi gjør – vi er personlige, profesjonelle og entusiastiske. Vår kjernekompetanse ligger i rekruttering til bransjer som:

 • Lønn og regnskap
 • Økonomi
 • Administrasjon
 • HR og personal
 • Salg og markedsføring

Vi kan bistå gjennom hele rekrutteringsprosessen, eller skreddersy en løsning som passer bedriftens behov. 

Skreddersydd rekrutteringsprosess

Businesspeople er en del av bemannings- og rekrutteringsbyrået Vikarpartner, og sammen er vi en totalleverandør av rekrutteringstjenester. Har du behov for search, seleksjon av søkere eller en kombinasjon av seleksjon og søk? Vi bistår med hele eller deler av prosessen. 

Vi skreddersyr en løsning basert på bedriftens ønsker og behov.

En rekrutteringsprosess omfatter alt fra kartlegging av behov og analyse av bedriften til kravspesifikasjon for stillingen, utlysning, kandidatsøk og søknadsbehandling. I tillegg kommer også vurdering, utvelgelse, intervjurunder, evne- og personlighetstester og til slutt ansettelse av nye medarbeidere. 

Ofte bistår vi kunder hele veien og er med i sluttvurderingen av de mest aktuelle kandidatene, mens andre ganger tar kundene seg av den siste beslutningen internt. 

Rekruttering

Vi skreddersyr prosessen etter bedriftens behov, og bistår blant annet med search/headhunting, seleksjon av søkere eller en kombinasjon. Vi har lang erfaring med rekruttering og bemanning til ulike fagområder og stillingsnivåer, og har hatt stor suksess med tidligere kunder.

Les mer om: Rekruttering

Delprosesser, tester og sluttvurderinger

Har du behov for å involvere en ekspert i rekrutteringsprosessens siste del, kan vi utføre tester, referansesjekk og bistå i den endelige sluttvurderingen sammen med deg. Vi kan også involveres i deler av prosessen, enten du befinner deg i starten, midten eller slutten. 

Search og headhunting

Å rekruttere en ny daglig leder, faglig ekspert eller andre nøkkelposisjoner i bedriften kalles gjerne headhunting, lederrekruttering eller executive search. Her knytter vi kontakt med kandidater du vanligvis ikke finner gjennom tradisjonell annonsering. Etter mange år i bransjen har vi et omfattende nettverk av gode kandidater. 

Les mer om: Headhunting

Utleie av spesialister

Vi tilbyr utleie av spesialister til tidsbestemte oppdrag og midlertidig ledige stillinger. 

Midlertidig ansettelse eller vikariat

Har du kun behov for å fylle en stilling over en kortere periode, kan vi også bistå med å finne aktuelle kandidater til ulike vikariatposisjoner. 

Management for hire

Har behovet for fagpersonell oppstått plutselig? Da kan vi bistå med et stort nettverk og interimledere. Interimledelse eller midlertidig ledelse, gjør det mulig for bedriften å sette inn en erfaren leder i løpet av svært kort tid. Dette er et fornuftig alternativ til en forhastet ansettelse eller bruk av konsulenter. 

Våre kandidater har bred erfaring og kompetanse samt en god situasjonsbetinget tilpasningsevne. 

En god rekrutteringsprosess holder utgiftene nede

Å rekruttere rett kandidat til nøkkelposisjoner i virksomheten, er avgjørende for utvikling og suksess. Vår erfaring er at til de fleste lederstillinger og sentrale nøkkelroller må kandidater aktivt oppsøkes. 

Businesspeople tilgang til et unikt nettverk, og mulighet til å knytte kontakt med kandidater som man vanligvis ikke hører fra gjennom en vanlig stillingsutlysning. 

I tilfeller hvor bedrifter velger å gjennomføre en rekrutteringsprosess selv, ender det ofte opp med feilansettelser grunnet prioriteringer. Man har rett og slett ikke tid til å gjennomføre et grundig researcharbeid ved siden av de daglige arbeidsoppgavene. Lar du Businesspeople gjøre jobben for deg, kan du fortsette å fokusere på bedriftens kjerneoppgaver – i tillegg til å få en partner du kan stole på. 

Stegene i en rekrutteringsprosess

Våre sertifiserte rådgivere jobber systematisk og metodisk i en rekrutteringsprosess for å finne de riktige kandidatene. For å sikre kvalitet på researcharbeidet er det viktig at rådgiverne er involvert fra et tidlig stadium. Vi benytter strukturert metodikk for å kartlegge markedet og identifisere de dyktigste kandidatene. 

Vi bistår blant annet med følgende steg i prosessen:

 • Kartlegging av behov
 • Analyser
 • Kravspesifikasjon for stillingen
 • Utlysning i de rette kanaler
 • Kandidatsøk
 • Søknadsbehandling
 • Vurdering og utvelgelse
 • Intervju, tester og referansesjekk
 • Ansettelse av nye medarbeidere

Kartlegging av behov

En rekrutteringsprosess starter gjerne med kartlegging av bedriftens behov, og analyse av bedriftens vekstmål. Vi besøker bedriften for å bli bedre kjent, og får en forståelse for hvilke kandidater vi bør se etter. Av dette følger en utarbeidelse av kravspesifikasjon for stillingen, hvor det både vektlegges faglig kompetanse og personlig egnethet. 

Utlysing av stillinger

Deretter lyser vi ut stillingen i de rette kanaler. I tillegg til å legge ut stillingen på sosiale medier og det åpne markedet, bruker vi vårt eget nettverk av aktuelle kandidater. 

Søknadsbehandling

Vi tar oss av søknadsbehandling, og er kontaktperson for søkere. Vi svarer på mail og telefon, og tar oss av intervjurunder. Ofte gjennomfører vi evne- og personlighetstester, og utfører referansesjekk. Du kan være så involvert i rekrutteringsprosessen som du ønsker.

Sluttvurdering

I sluttvurderingen er det vanlig at kunden involverer seg. Her skal det tas en endelig avgjørelse om ansettelse. Den nye medarbeideren bør ha faglig forståelse og egenskaper som passer til stillingen, men for trivselens skyld bør han/hun også være en personlig match. Dette er kanskje det aller viktigste for å finne en ansatt som ønsker å bli i bedriften lenge. 

Sammen sørger vi for en feilfri rekruttering. Kontakt oss i dag!